ostinato

canto

Canto Ostinato werd voltooid in 1979 en is de eerste compositie in de rij van vijf monumentale werken voor toetsinstrumenten. Het is tevens de meest bekende compositie van Simeon ten Holt. Het stuk is opgebouwd uit een groot aantal maatgroepen die herhaald dienen te worden. De pianisten bepalen zelf hoe vaak zo’n herhaling plaatsvindt. Ook met betrekking tot andere muzikale aspecten verleent Ten Holt de uitvoerenden een zekere mate van ruimte: Hoe de noten in de partituur worden gespeeld -legato, staccato, piano, forte, crescendo, diminuendo- wordt vrijwel geheel overgelaten aan de spelers. De pianisten van het Rondane Kwartet hebben met betrekking tot de speelwijze een aantal afspraken gemaakt, maar daarnaast is er tijdens de uitvoering voortdurend ruimte voor muzikale ingevingen.

luisterfragmenten
fragment 1
begin
fragment 2
thema
fragment 3 
compleet concert

Tegenwoordig wordt Canto Ostinato ook op andere instrumenten dan toetsinstrumenten uitgevoerd. Simeon ten Holt wees echter het gebruik van andere instrumenten af omdat dit naar zijn mening 'stijlvijandig' was. Ook het eigenhandig toevoegen van noten stond hij niet toe. Hij zei hierover: "Het is niet de bedoeling dat de uitvoerenden van mijn muziek de stoel van de componist innemen."

 

Rondane Kwartet hecht grote waarde aan de mening van de componist en streeft naar een zo zuiver mogelijke interpretatie die beantwoordt aan de intenties van Simeon ten Holt.