uw privacy

Vanwege de nieuwe Privacywet die op 25-5-2018 is ingegaan vindt u hieronder een verklaring met betrekking tot uw recht op privacy en hoe Rondane Kwartet hiermee omgaat. Met Rondane Kwartet zoals in deze tekst genoemd, wordt tevens Rondane Shop bedoeld.
​PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Rondane Kwartet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Rondane Kwartet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Rondane Kwartet verstrekt. Rondane Kwartet kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
WAAROM Rondane Kwartet gegevens nodig heeft
​Rondane Kwartet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnenbenaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Rondane Kwartet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG Rondane Kwartet GEGEVENS BEWAART
Rondane Kwartet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Rondane Kwartet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rondane Kwartet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rondane Kwartet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Rondane Kwartet maakt geen gebruik van Google Analytics.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rondanekwartet [at] hotmail.com. Rondane Kwartet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGING
Rondane Kwartet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rondane Kwartet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rondane Kwartet op via info (ad) rondanekwartet .nl. Rondane Shop is een website van Rondane Kwartet. Rondane Kwartet is als volgt te bereiken:
Postadres / Vestigingsadres: Dorsvlegelweide 33, 3437XL  Nieuwegein, Nederland.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30287698
E-mail: rondanekwartet [at] hotmail.com