lemniscaat

Lemniscaat werd voltooid in 1983 en is de eerste compositie voor vier toetsinstrumenten die Simeon ten Holt schreef na Canto Ostinato. Het stuk is net als Canto Ostinato opgebouwd uit muzikale secties waarvan de pianisten bepalen hoe vaak zij die herhalen. De herhalingsstructuur biedt de pianisten de ruimte om tijdens het spel de aard van de muziek te onderzoeken en optimaal ten gehore te brengen. Veel muzikale ideeën ontstaan tijdens een concert en worden ter plekke uitgeprobeerd. Hierdoor is iedere uitvoering van Lemniscaat steeds opnieuw een avontuur voor zowel het publiek als de pianisten.

luisterfragmenten
Partituur Lemniscaat

Lemniscaat kan beschouwd worden als een tweeluik waarvan de delen gemarkeerd zijn door een indringend refrein. De componist noemt het refrein invocatie (aanroep). De invocatie kenmerkt zich door akkoorden die zeer lang klinken en in contrast staan met de rusteloze gang van de zestiende noten in de tussenliggende episodes. Bij tijd en wijle ontspruiten er indrukwekkende melodieën uit de minimalistische structuren. Simeon ten Holt vergeleek Lemniscaat eens met een toccata vanwege het grillige karakter en het virtuoze spel.

Foto: kopie van het originele manuscript van de componist.